Print this page

Video-Định nghĩa nhãn hiệu theo luật Việt Nam

компьютерная помощь Сызрань
новости Винница
Video-Định nghĩa nhãn hiệu theo luật Việt Nam

Nhãn hiệu  theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam là những yếu tố (từ ngữ, hình ảnh, từ ngữ kết hợp hình ảnh) được sử dụng để phân biệt sản phẩm dịch vụ của bên này với bên khác của cá nhân/tổ chức này với cá nhân/tổ chức khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh/sản xuất hoặc trong các lĩnh vực có liên quan với nhau:

Định nghĩa nhãn hiệu theo luật Việt Nam

Last modified on Chủ nhật, 16 Tháng 11 2014 19:23
Rate this item
(0 votes)
Read 3464 times
Thich Attorney

Thich Do Ba is advising Clients on complex problems requiring strategic and multidisciplinary analysis. He is supporting local and international clients including blue chip companies, VN500 in pharmaceuticals, foods, finance, retail, banking, energy, insurance, media, retail and other industries. He is currently co-operating with famous law universities in Vietnam in helping their students to obtain legal practical experience.

Website: www.dobathich.name.vn

Latest from Thich Attorney

Related items

Login to post comments
новости Battlefiel4
портал недвижимости