Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản của bạn

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Lưu thông tin

Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc...

Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường và điều tra cơ bản tài nguyên nước

Ngày 24/7/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Mức phụ cấp được quy định như sau:

- Trưởng nhóm (hoặc tổ trưởng) quan trắc tài nguyên môi trường; Đội trưởng (hoặc tổ trưởng) đội khoan tài nguyên nước; Đội trưởng (hoặc tổ trưởng) tổ điều tra cơ bản tài nguyên nước được hưởng phụ cấp trách nhiệm công vệc hệ số 0,2 mức lương cơ sở.

- Viên chức trực tiếp quan trắc tài nguyên môi trường; thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên nước được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,4 mức lương cơ sở.

- Viên chức trực tiếp quan trắc tài nguyên môi trường; viên chức trực tiếp làm công việc phân tích mẫu cơ lý đất, cơ lý đá, cơ lý nước; đo địa vật lý về tài nguyên nước được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm hệ số 0,1 mức lương cơ sở.

Về kinh phí và cách chi trả các chế độ phụ cấp thực hiện như sau:

1. Đối với phụ cấp trách nhiệm công việc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đối với phụ cấp lưu động thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Đối với chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2014.

Last modified on Chủ nhật, 14 Tháng 9 2014 20:04
Rate this item
(0 votes)
Read 4290 times
Thich Attorney

Thich Do Ba is advising Clients on complex problems requiring strategic and multidisciplinary analysis. He is supporting local and international clients including blue chip companies, VN500 in pharmaceuticals, foods, finance, retail, banking, energy, insurance, media, retail and other industries. He is currently co-operating with famous law universities in Vietnam in helping their students to obtain legal practical experience.

Website: www.dobathich.name.vn
Login to post comments

Thư Ngỏ

Chia sẻ là cách tốt nhất để học tập và rèn luyện. Không ai là hoàn hảo cũng chẳng có "Biết Tuốt" trên đời...

Nghề luật đặc biệt vừa bảo vệ quyền lơi công, vừa bảo vệ lợi ích tư... thế nên "nó" cần hơn hết sự chia sẻ và học tập. Chúng ta không xây dựng đất nước bằng GDP, bằng sức sản xuât, bằng ngoại tệ...chúng ta xây dựng bằng trí tuệ, bằng luật pháp.

Thành viên tích cực

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]