Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản của bạn

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Lưu thông tin

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, doanh nghiệp của bạn đã biết chưa?

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. 

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sau đây gọi là Luật SHTT),“Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác”. Phạm vi quyền sở hữu công nghiệp xác định theo phạm vi bảo hộ được ghi nhận trong văn bằng bảo hộ. 

Trong trường hợp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được cấp chungcho nhiều tổ chức, cá nhân thì quyền sở hữu công nghiệp sẽ thuộc sở hữu chung của các tổ chức, cá nhân đó. Các chủ sở hữu chung phải thực hiện quyền sở hữu theo quy định của pháp luật dân sự.Chủ sở hữukhi quyết định tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu của mình cho mộttổ chứchay cá nhân khác thì cần phải xem xét các vấn đề sau:

- Chủ sở hữuchỉ được chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp của mình trong phạm vi được bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ.

- Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng.Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ cụ thể. 

Theo Luật SHTT, nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý thựchiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý nhưng không trở thành chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý đó.Do tổ chức, cá nhân này không phải là chủ sở hữu đối với chỉ dẫn địa lý nên họ không có quyền chuyển nhượng đối tượng này.

- Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh kháctrong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. 

Vì vậy,quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Vì nhãn hiệu chỉ được bảo hộ khi là một dấu hiệu(nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc­)và có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác,khi chủ sở hữutiến hành chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu thì không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính,nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đó.

Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng được các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Việc chuyển nhượngquyền sở hữu công nghiệpphải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, được gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.

Theo Trí Thức Trẻ

Last modified on Chủ nhật, 14 Tháng 9 2014 20:06
Rate this item
(0 votes)
Read 4039 times
Login to post comments

Thư Ngỏ

Chia sẻ là cách tốt nhất để học tập và rèn luyện. Không ai là hoàn hảo cũng chẳng có "Biết Tuốt" trên đời...

Nghề luật đặc biệt vừa bảo vệ quyền lơi công, vừa bảo vệ lợi ích tư... thế nên "nó" cần hơn hết sự chia sẻ và học tập. Chúng ta không xây dựng đất nước bằng GDP, bằng sức sản xuât, bằng ngoại tệ...chúng ta xây dựng bằng trí tuệ, bằng luật pháp.

Thành viên tích cực

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]