Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản của bạn

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Lưu thông tin

Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT)

Hiệp ước PCT là một thỏa thuận hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sáng chế và được đánh giá là bước tiến bộ quan trọng nhất trong hợp tác quốc tế về sáng chế kể.

Hiệp ước này quy định về hợp tác giữa các quốc gia trong quá trình nộp đơn, tra cứu, xét nghiệm đơn sáng chế và công bố các thông tin kĩ thuật trong đó. Hiệp ước PCT  không quy định về việc cấp bằng độc quyền sáng chế mà thiết lập một cơ chế thống nhất mang tính quốc tế trong việc nộp đơn và xét nghiệm đơn sáng chế. Được quy định cụ thể trong các điều từ  Điều 9 đến Điều 14 chương I; Điều 31 đến Điều 42 chương II.

Thẩm quyền, trách nhiệm cấp bằng độc quyền sáng chế vẫn thuộc các cơ quan SHTT quốc gia được chỉ định theo trình tự, thủ tục do pháp luật quốc gia quy định.

Quy trình xác lập quyền SHCN đối với sáng chế theo PCT được chia thành hai giai đoạn: “giai đoạn quốc tế” và  “giai đoạn quốc gia”.

-      “Giai đoạn quốc tế”  là giai đoạn đầu quy trình đăng kí, bao gồm nộp đơn quốc tế, tra cứu quốc tế, công bố quốc tế, xét nghiệm sơ  bộ quốc tế và các thủ tục liên quan khác.

-      “Giai đoạn quốc gia” là giai đoạn xét nghiệm, cấp bằng độc quyền sáng chế. Đây là nhiệm vụ của cơ quan SHCN của những nước được chỉ định trong đơn quốc tế.

Hệ thống xác lập quyền SHCN đối với sáng chế theo PCT đem lại những thuận lợi đáng kể cho các chủ thể liên quan:

Đối với cơ quan xác lập quyền SHCN quốc gia: PCT hỗ trợ tiết kiệm các chi phí cũng như thời gian trong quá trình tiến hành các thủ tục. Cơ quan xác lập quyền SHCN quốc gia có thể không cần công bố đơn nếu đơn quốc tế đã được công bố bằng ngôn ngữ chính thức của quốc gia đó. Và tạo điều kiện đáng giá tình trạng kĩ thuật được bộc lộ trong đơn đăng kí thông qua việc thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ về các tài liệu sáng chế đã đượ công bố tại nhiều nước và các tài liệu về tình trạng kĩ  thuật mới nhất của các đơn sáng chế.

Đối với người nộp đơn: Theo PCT người nộp đơn chỉ phải nộp một đơn yêu cầu duy nhất trong năm ưu tiên và chỉ định các quốc gia mà mình muốn bảo hộ giải pháp kĩ thuật; đơn đó sẽ có hiệu lực tại tất cả quốc gia mà người nộp đơn chỉ định. Với cơ chế PCT người nộp đơn có cơ hội lựa chọn có nên tiếp tục theo đuổi đơn ở giai đoạn quốc gia hay không. Điều này nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho người nộp đơn, tạo cơ sở để họ đưa ra quyết định đầu tư hoặc chuyển giao công nghệ.

Cơ quan xác lập quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam có thể tận dụng kho thông tin sáng chế khổng lồ của hệ thống PCT cũng như kết quả tra cứu của các cơ quan tra cứu quốc tế trong quá trình xét nghiệm đơn và cấp bằng độc quyền sáng chế.

Last modified on Thứ hai, 27 Tháng 10 2014 09:42
Rate this item
(1 Vote)
Read 5359 times
Login to post comments

Facebook

Khu vực Hà Nội

Thư Ngỏ

Chia sẻ là cách tốt nhất để học tập và rèn luyện. Không ai là hoàn hảo cũng chẳng có "Biết Tuốt" trên đời...

Nghề luật đặc biệt vừa bảo vệ quyền lơi công, vừa bảo vệ lợi ích tư... thế nên "nó" cần hơn hết sự chia sẻ và học tập. Chúng ta không xây dựng đất nước bằng GDP, bằng sức sản xuât, bằng ngoại tệ...chúng ta xây dựng bằng trí tuệ, bằng luật pháp.

Thành viên tích cực

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]