Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản của bạn

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Lưu thông tin

duong-thu-huong-lawyerBà Dương Thị Thu Hương hiện đang là chuyên viên tư vấn nhãn hiệu - Công ty sở hữu trí tuệ A&S.

Chuyên viên tư vấn A&S Law

Văn phòng: Hà Nội

Quê quán: Hà Nội

Địa chỉ: 18 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, HN

Tel: +84 435551315

Cellphone: + 84 164 959 0340

Fax: +84435551315

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Lĩnh vực:

Sở hữu trí tuệ.

Trang thông tin điện tử

Học thức và kinh nghiệm:

Đại Học Luật Hà Nội

Thạc sỹ luật học – Khoa luật đại học quốc gia Hà Nội

Thanh niên trẻ tiêu biểu 2010

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

duong-thu-huong-lawyerBà Dương Thị Thu Hương hiện đang là chuyên viên tư vấn nhãn hiệu - Công ty sở hữu trí tuệ A&S.

Chuyên viên tư vấn A&S Law

Văn phòng: Hà Nội

Quê quán: Hà Nội

Địa chỉ: 18 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, HN

Tel: +84 435551315

Cellphone: + 84 164 959 0340

Fax: +84435551315

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Lĩnh vực:

Sở hữu trí tuệ.

Trang thông tin điện tử

Học thức và kinh nghiệm:

Đại Học Luật Hà Nội

Thạc sỹ luật học – Khoa luật đại học quốc gia Hà Nội

Thanh niên trẻ tiêu biểu 2010

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

duong-thu-huong-lawyerBà Dương Thị Thu Hương hiện đang là chuyên viên tư vấn nhãn hiệu - Công ty sở hữu trí tuệ A&S.

Chuyên viên tư vấn A&S Law

Văn phòng: Hà Nội

Quê quán: Hà Nội

Địa chỉ: 18 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, HN

Tel: +84 435551315

Cellphone: + 84 164 959 0340

Fax: +84435551315

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Lĩnh vực:

Sở hữu trí tuệ.

Trang thông tin điện tử

Học thức và kinh nghiệm:

Đại Học Luật Hà Nội

Thạc sỹ luật học – Khoa luật đại học quốc gia Hà Nội

Thanh niên trẻ tiêu biểu 2010

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Tiếng Việt

quang-cao

Facebook

Bình luận mới nhất

Khu vực Hà Nội

Thư Ngỏ

Chia sẻ là cách tốt nhất để học tập và rèn luyện. Không ai là hoàn hảo cũng chẳng có "Biết Tuốt" trên đời...

Nghề luật đặc biệt vừa bảo vệ quyền lơi công, vừa bảo vệ lợi ích tư... thế nên "nó" cần hơn hết sự chia sẻ và học tập. Chúng ta không xây dựng đất nước bằng GDP, bằng sức sản xuât, bằng ngoại tệ...chúng ta xây dựng bằng trí tuệ, bằng luật pháp.

Thành viên tích cực

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]