Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản của bạn

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Lưu thông tin
Vũ Thị Liệu

Vũ Thị Liệu

Thương effective and nhượng quyền thương mại  Việt Nam do not at đồng first but moi quan your trò chuyện Che simultaneously support for exclusive. If like '  Thương hiệu  the direction, duy Trì and Development customers will  Nhượng quyền thương mại  will help Thương hiệu of DOANH NGHIỆP & day as open ' extended are people Focus to use to write and mark giá.

quang-cao

Facebook

Bình luận mới nhất

Khu vực Hà Nội

Thư Ngỏ

Chia sẻ là cách tốt nhất để học tập và rèn luyện. Không ai là hoàn hảo cũng chẳng có "Biết Tuốt" trên đời...

Nghề luật đặc biệt vừa bảo vệ quyền lơi công, vừa bảo vệ lợi ích tư... thế nên "nó" cần hơn hết sự chia sẻ và học tập. Chúng ta không xây dựng đất nước bằng GDP, bằng sức sản xuât, bằng ngoại tệ...chúng ta xây dựng bằng trí tuệ, bằng luật pháp.

Thành viên tích cực

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow
Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]